TJÄNSTER

Bokslut & årsredovisningar

 Resultatet av bokslutsarbetet, årsredovisningen, är den sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått. Universal Ekonomi AB hjälper självklart dig med det arbetet.

Tack vare årets bokföring är böckerna redan i gott skick när vi sätter igång. Behövs särskild skatterådgivning i samband med bokslutet bistår Universal Ekonomi redovisning även med det.

 • Årsredovisning
 • Årsavstämning
 • Bokslutstransaktioner
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Bokslutsdispositioner

Deklarationer

Oavsett hur ditt företags behov ser ut kan du lugnt lämna över ansvaret att deklarera och rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter företaget behöver betala, och när det ska betalas. Vi sköter även alla löpande deklarationer som en del av arbetet med den löpande redovisningen.

 • Skattedeklarationer
 • Rapportering till Skatteverket
 • Momsdeklarationer
 • Personalens källskatt och sociala avgifter
 • Inkomstdeklaration bolag
 • K10

Löner

Vi hjälper våra kunder med löpande hjälp av löneutbetalningar, semesterersättningar och mycket mer. Detta är något som är skönt att lägga bort för att spara tid till det som är viktigt.

Löpande bokföring

Som kund hos UniversalEkonomi kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen till oss. Vi ser till arbetet utförs effektivt och att inga missar görs. Vi erbjuder följande tjänster:

 • Löpande redovisning
 • Löneadministration
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Betalfiler
 • Fakturapåminnelser
 • Fakturering

Rådgivning

Våra erfarna redovisningskonsulter har mångåriga erfarenheter från en mängd olika typer av bolag och verksamheter, och gemensamt brukar vi finna optimala lösningar för de flesta frågeställningar och funderingar som uppstår.

 • Ekonomisk rådgivning
 • Effektiviseringar
 • Starta bolag
 • Ekonomisk styrning

Övrigt

Allt som rör företagets papper och ekonomiska del kan vi hjälpa er med, tveka inte att kontakta oss för att diskutera era idéer behov och använd oss som bollplank. Det kanske blir det bästa valet ni gjort.

 

Redo att köra?